Fading flower

Tuesday, December 30, 2014Picture by: @chjzz
I was wearing: H&M Shirts and T-Shirts, New Balance Shoes.

I guess this will be my last blog of the year 2014. It has been a great year for me. First thing, I found out my new interests: being model and blogger. They really taught me of not being shy to bring out my own self and contribute ideas and images to the community. Secondly, being the only owner of my blog, I got to learn how to edit pictures by using many tools plus a little bit of photography skills. Last but not least, having the need to have better blog, I got to read many other fashion bloggers' blogs, which really helps me to be better writer and update new fashion trends. I would like to thank them all for contributing to the fashion world. I also want to thank all my readers for spending time reading my blog. Hopefully, my blog will get better and be able to help and inspire you to dress fashionably.

Tôi đoán đây sẽ là blog cuối cùng của tôi trong năm 2014. Nó là một năm tuyệt vời đối với tôi. Điều đầu tiên, tôi phát hiện ra sở thích mới : làm model và blogger. Nó thực sự đã dạy tôi cách không ngại ngùng khi thể hiện bản thân và đóng góp ý tưởng và hình ảnh cho cộng đồng. Thứ hai, là người sở hữu duy nhất của blog, tôi đã tìm hiểu làm thế nào để chỉnh sửa ảnh bằng cách sử dụng nhiều công cụ cộng với một chút kỹ năng nhiếp ảnh.Cuối cùng, muốn có 1 cái blog tốt hơn, tôi đã đọc blog của nhiều blogger thời trang khác, nó thực sự giúp tôi trở thành thành người viết tốt hơn và cập nhật xu hướng thời trang mới. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã đóng góp cho thế giới thời trang. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các độc giả của tôi đã dành thời gian đọc blog. Hy vọng rằng, tôi sẽ viết blog hay hơn và có thể giúp đỡ và truyền cảm hứng cho bạn ăn mặc thời trang hơn.

A bit of Dapper

Thursday, December 25, 2014I was wearing: Vintage Brothers Trench Coat and Turtleneck Sweater, Clarks Shoes, Zara leather gloves.

Today I introduce you to my new favorite style - Dapper. In the past, I have never wore this kind of style before because of two reasons. First, Dapper means wearing pants, blazer, suits and leather shoes, and it is inconvenience to wear in the Midwest where snowing happens a lot. As you know, wetness destroys leather.  Second, Dapper will give me a 90's vintage look, in which I don't aim to wear because I will look overage. However, my perspective really changed after this look. It gives me a mature, elegant, and suave look instead of an "old" look. 

Hôm nay tôi giới thiệu với bạn style yêu thích mới của tôi- Dapper. Trong quá khứ, tôi chưa hề mặc style này bao giờ vì hai lý do. Thứ nhất, Dapper nghĩa là phải mặc quần tây, vest, và giày da, và những thứ đó rất bất tiện để mặc ở Midwest nơi của tuyết xảy ra rất nhiều. Như bạn biết, ướt và độ ẩm phá huỷ da. Thứ hai, Dapper sẽ cho tôi cái nhìn cổ điển của những năm 90, cái mà tôi không hướng đến vì tôi sẽ trông già hơn tuổi. Tuy nhiên, quan điểm của tôi thực sự thay đổi sau cái bộ outfit này.Nó mang lại cho tôi một cái nhìn trưởng thành, thanh lịch, tinh tế và thay vì một "cũ" nhìn.Summer!

Saturday, December 20, 2014I was wearing: all Quay's Store

Then it's winter again, my least favorite season of the year. And especially it is even worse in the Midwest where I live. The winter really brings me a lot of memory from the summer where I can wear tank tops and shorts and I actually enjoy. About this look, it is just so simple and active that I wear it to go out with my friend and it keeps me out of sweating. My favorite item is the sandals which look special and elegant.